• SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • LINE OA :
    solidintertech

หัวจ่ายอากาศแบบจาน (Fine buble disc diffuser)

-เป็นแบบฟองละเอียด ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการประสิทธิภาพสูงเพื่อเหมาะสมกับเครื่องเติมอากาศ
-ตัวเนื้อยางผลิตจาก EPDM ป้องกันการฉีกขาดและทนต่อแรงดัน
-มีขนาดตั้งแต่ 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว
-ควรใช้กับเครื่องเติมอากาศที่มีปริมาณลมไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/นาที

หัวจ่ายอากาศแบบจาน (Fine buble disc diffuser)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หัวจ่ายอากาศแบบจาน (Fine buble disc diffuser)”

Your email address will not be published.

Related Products