• SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • LINE OA :
    solidintertech

ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump

ปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม ใช้กันมากที่สุด เป็นปั๊มที่ใช้ใบพัดหมุนสร้างแรงเหวี่ยงให้น้ำหรือของเหลวเกิดแรงเหวี่ยงและไหล ปัญหาที่กับปั๊มน้ำหอยโข่งน้อยมาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม, เทศบาล (โรงน้ำทิ้งและน้ำเสีย) โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้าปิโตรเลียม, เหมืองแร่, โรงเคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวแปรที่สำคัญในการเลือกใช้งาน ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal pump ได้แก่

1.อัตราการสูบ (Flow Rate) คือ ปริมาณของน้ำที่ปั๊มน้ำแต่ละยี่ห้อสูบได้ต่อหน่วยของเวลา ใช้หน่วยเป็น ลิตร / นาที หรือเรียกตามขนาดของท่อที่ดูด

2.เฮด (Head) คือ แรงดัน หรือ หน่วยความสูงของปั๊มน้ำที่สามารถทำได้ ใช้หน่วยเป็นเมตร

3.กำลังเพลา (Shaft power) กำลังการขับเพลาของปั๊มน้ำที่ให้หมุนตามรอบที่กำหนด

4.ประสิทธิภาพ (Efficiency) อัตราส่วน (Ratio) กำลังของการสูบน้ำที่ได้รับจากปั๊มน้ำ เปรียบเทียบกับกำลังของเพลา ค่านี้จะมีหน่วยแสดงเป็นเปอร์เซนต์ %

ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump”

Your email address will not be published.

Related Products