• SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • LINE OA :
    solidintertech

PRODUCTS / PROFILE

HOME  >  PRODUCTS / PROFILE

SOLID

PRODUCTS

ซูรูปั๊ม KAWAMOTO PUMP ปั๊มน้ำ คาวาโมโต้ ปั๊มน้ำ ซูรูมิ ปั๊มน้ำดี ปั๊มจุ่ม/ปั๊มแช่ปั๊มสูบน้ำเสีย/ปั๊มไดโว่ ลูกลอยใช้กับน้ำเสีย ปั๊มระบายน้ำท่วม ปั๊มจุ่ม Shinmaywa เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้พเสีย เคื่องเติมอากาศแบบ AIR BLOWER แอร์โบรเวอร์ WIND MAXX UNOMACH ถังแรงดัน บูสเตอร์ปั๊ม หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ ถังบำบัดน้ำเสียวะเร็จรูป ผู้ผลิต-จำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย ออกแบบตู็ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้ง/แก้ไข/ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 

ปั๊มสูบน้ำเสีย

ปั๊มหอยโข่ง

เครื่องเติมอากาศ

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

หัวกระจายอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำ

มีเดีย

ลูกลอยไฟฟ้า

SOLID

PROFILE

ผลงานที่ผ่านมา

งานออกแบบบำบัดน้ำเสีย

รับออกแบบ และให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบระบบบำบัด ทั้งระบบบำบัดแบบชีวภาพ และแบบเคมี โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้มีประสบการณ์

งานแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

รับแก้ปัญหา และเสนอแนวทางปรับปรุง ในกรณีค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กฏหมาย กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขโดยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผู้มากประสบการณ์

งานติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

รับติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกส่วนของระบบ เช่น ติดตั้งปั๊ม ติดตั้งตู้ควบคุม งานเดินสายไฟในระบบ ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน และโรงงาน

Menu