ความรู้เบื้องต้นระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ ฯ

เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ

 น้ำเสียมาจากไหน

น้ำเสียจากชุมชน

            น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

น้ำเสียจากอุตสาหกรรม

            เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำล้างกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน

น้ำเสียจากการเกษตร

            เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่น น้ำเสียจากการล้างคอกสัตว์เลี้ยง คอกวัว คอกหมู เล้าไก่ จากนาข้าว เป็นต้น โดยน้ำเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ย

 

 

 

 

 

Visitors: 42,177