U-SERIES

U-series เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีใบพัดเป็นแบบVORTEX ใบพัดทำให้เกิดการขับเคลื่อนแบบไหลวน จึงช่วยให้ตะกอนสามารถสูบผ่านไปได้ โดยไม่มีการอุดตันที่ตัวปั๊ม เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างตัวปั๊มและใบพัด ในการให้ตะกอนเคลื่อนที่ออกไป ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบรอบเร็ว โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.25 – 11 กิโลวัตต์ ขนาดท่อ 40-100 มิลลิเมตร

Visitors: 42,178