บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี : 0115550008571
เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 02-738-7747-8
 โทรสาร : 02-753-7161
 E-mail : solidintertech@gmail.com

(สาขาที่ 00001) สาขาภูเก็ต
เลขที่ 59/24  หมู่ที่ 6  ตำบลรัษฏา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   83000  
 โทรศัพท์ : (076) 528-644 - 5  
 โทรสาร : (076) 528-645
 E-mail : solid.phuket@gmail.com

 

SOLID INTERTECH CO.,LTD
(Head Office) Tax ID : 0115550008571
9/17 Moo 1 Srinakarin Rd. T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
 TEL : 0-2738-7747-8
 FAX : 02-753-7161
 E-mail : solidintertech@gmail.com

 

(00001) Phuket Branch 
59/24 M.6 Tungka-Kuandindang Rd., Rasda Muang Phuket, Phuket 83000

 TEL : (076) 528-644 - 5
 FAX : (076) 528-645
 E-mail : solid.phuket@gmail.com

 

 

 

Visitors: 39,773