บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี : 0115550008571
9/17 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 02-738-7747-8
 โทรสาร : 02-753-7161
 E-mail : solidintertech@gmail.com

SOLID INTERTECH CO.,LTD
(Head Office) Tax ID : 0115550008571
9/17 Moo 1 Srinakarin Rd. T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
 TEL : 0-2738-7747-8
 FAX : 02-753-7161
 E-mail : solidintertech@gmail.com

 

 

Visitors: 22,154