บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด

นำเข้าปั๊มดูดน้ำเสีย เครื่องเพิ่มอากาศใต้น้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง
จำหน่ายปั๊มดูดน้ำเสีย เครื่องเพิ่มอากาศใต้น้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม 

นำเข้า - จำหน่ายปั๊มน้ำ, ปั๊มอุตสาหกรรม, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มจุ่ม, ปั๊มเติมอากาศ, เครื่องเติมอากาศได้น้ำ, ปั๊มน้ำดี, ซูรูมิ, อีบาร่า, ระบบบำบัดน้ำเสีย, เครื่องสูบน้ำดี, โรเวอร์, เครื่องสูบน้ำ, แอร์โบรเวอร์, แอร์ปั๊ม, ชินเมว่า, ปั๊มหอยโข่ง, กรุนฟรอส, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ปั๊มอาคาร, ปั๊มอุตสาหกรรม, ปั๊มไดโว่, ปั๊มอัตโนมัติ, ปั๊มบ้านพักอาศัย, ปั๊มอิตาลี, ปั๊มไต้หวัน, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มญี่ปุ่น, ถังแรงดัน, ปรับปรุงระบบน้ำเสีย, มีเดีย, พลาสติกมีเดีย, น้ำเสีย, น้ำดี, แอร์เรเตอร์, อีเจ็ทเตอร์, ครอสโฟรมีเดีย, เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ, ตู้ควบคุม, ตู้ควบคุมปั๊ม, ตู้ควบคุมไฟฟ้า ยูโนแมค, เครื่องเติมอากาศ, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, เครื่องเติมอากาศยูโนแมค, ปั๊มจีเอสดี

 

บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปา พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ และงานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหา-ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ รวมถึงงานบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจในนาม หจก. โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ในปี พ.ศ.2546 ในแวดวงของน้ำเสีย จนได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ CONCEPT ที่ว่า ALL SERVICE OF WASTEWATER PLANT บริษัทเริ่มได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากขึ้น จึงได้ขยายธุรกิจจากทางด้านน้ำและน้ำเสีย ให้ครอบคลุมถึงงานที่ปรึกษา งานวางแผน และงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (TURNKEY PROJECT) ของโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครบวงจรที่มากขึ้น ภายหลัง หจก. โซลิด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส ได้จดทะเบียนการค้าขึ้นใหม่ปี พ.ศ. 2550 ในนาม บริษัท โซลิด อินเตอร์ เทค พร้อมกับ เปลี่ยน CONCEPT จากเพียง ALL SERVICE OF WASTEWATER PLANT มาเป็น TOTAL WASTEWATER PLANT เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากขึ้น


บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งพัฒนาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

Visitors: 42,177