• SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • LINE OA :
    solidintertech

SOLID INTERTECH
COMPANY LIMITED

นำเข้า – จัดจำหน่าย ปั๊มน้ำเสีย / ปั๊มน้ำดี

พร้อมออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ABOUT SOLID

SOLID INTERTECH Co.,LTD

ดำเนินการธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปาพร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ และงานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหา-ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ รวมถึงงานบริการดูแลบำบัดน้ำเสียของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

WHY SOLID ?

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
CERTIFICATE

Menu