บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด


นำเข้าและจำหน่าย ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มน้ำดี 

พร้อมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

DESIGN & CONSULTANT ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย

INSTALL WASTE WATER TREATMENT ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

SALE & SERVICE PUMP ขายและซ่อมปั๊มบำบัดน้ำเสียทุกชนิด

OPERATION & MAINTENANCE บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 

PRODUCTS HIGHLIGHTSubscribe to the Expert mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and discount information.
  

ACTIVITIES

Activities

Activities

Activities

Activities

Activities

Activities